top of page

Vi tilbyr følgende båter:

19 fot aluminium båt med 60 hk motor, utstyrt med ekkolodd og plotter.

18 fot plastbåter med 25 hk motorer, utstyrt med ekkolodd og plotter

21 fot plastbåter med 50 hk motorer, utstyrt med ekkolodd og plotter

Se disse videoene for å vite mer om båtene våre:

Se disse videoene for å vite mer om båtene våre:

Velkommen til din fiskeferie i Norge! Kystfiskbestandene i Norge er under press og vi må øke innsatsen for at også fremtidige generasjoner skal kunne nyte fiske som sport eller rekreasjon i Norge. Fisken i havet er gratis for alle, men vi har et mål om å sikre fiskebestandene for fremtiden. Du er derfor hjertelig velkommen til å fiske gratis i norske havvann, forutsatt at du følger et sett med enkle regler:

• Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt utstyr når de fisker i sjøen. Turister har ikke lov til å bruke garn, teiner, feller, liner mv.

• Eksportkvote: Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler for hvor mye fisk som kan tas fra Norge som fritidsfisker. I utgangspunktet kan du ta med 18 kilo per person maks. 2x i året, dersom du fisker i regi av registrert turistfiskeri og fyller ut fangstskjemaene. mer: https://fiskeridir.no/Turistfiske

• Du må holde en avstand på mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg ved fiske. All båttrafikk skal holde en avstand på minst 20 meter fra oppdrettsanlegg og fortøyninger for oppdrettsanlegg.

• Utenlandske turister har ikke lov til å selge fisken de fanger.

• Følg regelverket for minstemål på fisk. Fiskeridirektoratet svarer gjerne på spørsmål på engelsk, russisk eller norsk. Kontakt oss på epost info@fiskeridir.no.

 

Minimumsstørrelser for saltvannsfisk Det er regler for minimumsstørrelser for fisk. Målet med denne forskriften er å la småfisk overleve slik at de kan modnes nok til å formere seg. Hvis du fanger en fisk som er mindre enn minimumsstørrelsen, må du fukte hendene med sjøvann og forsiktig frigjøre fisken fra fiskeutstyret og slippe den tilbake til sjøen. Hvis fisken er død eller ikke er i stand til å overleve, kan du beholde den for å spise. For å unngå å fange en del fisk under minstemålet, kan du for eksempel flytte til et nytt fiskeområde eller prøve å bruke større fiskekroker. En fullstendig tabell over minste fiskestørrelser er gitt her https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1878?q=#KAPITTEL_11 Kongekrabbe- og kystseljakt Turister har ikke lov til å delta direkte i fangst av kongekrabbe, men en viss kvote er tildelt turistfiskenæringen i Finnmark. Turister med godkjent skytterlisens har på visse vilkår lov til å delta på selfangst på kysten sammen med norske statsborgere. Spør på overnattingsstedet ditt om de har nødvendige kvoter og tillatelser dersom du ønsker å være med på kongekrabbefiske og kystseljakt. Mer informasjon https://www.fiskeridir.no/engelsk

Båt og fiske

bottom of page